side_banner

Høyeffektiv eksosbehandling – platina- og palladiumkatalysator

Platina palladium edelmetallkatalysator er en veldig effektiv avgassbehandlingskatalysator, den er sammensatt av Pt og Pd og andre edle metaller, så den har veldig høy katalytisk aktivitet og selektivitet.Den kan effektivt omdanne skadelige stoffer i avgassen og gjøre dem om til ufarlige stoffer, og dermed redusere utslippet av avgasser og beskytte miljøet og menneskers helse som vi er avhengige av.

Kjernekomponentene i platina- og palladiumkatalysatorer er edle metaller som platina og palladium, og valget av disse edle metallene er veldig spesielt, helt avhengig av katalysatorens anvendelsesscenario og kravene til den katalytiske reaksjonen.Generelt er masseforholdet mellom platina og palladium i platina- og palladiumkatalysatorer 1:1 eller 2:1, og dette forholdet kan oppnå den beste katalytiske effekten.I tillegg er støtten til platinapalladiumkatalysatoren også veldig viktig, noe som har en dyp innvirkning på ytelsen til katalysatoren.Vanlige bærere er aluminiumoksid, silisiumoksid, yttriumoksid, etc., som gir et stabilt substrat for katalysatoren og sikrer en svært effektiv katalytisk effekt.

铂钯催化剂

De vanlige fremstillingsmetodene for platina- og palladiumkatalysatorer inkluderer impregnering, samutfelling, utfelling, fysisk blanding og så videre.Impregneringsmetoden er å impregnere en negativ bærer (vanligvis et oksid) i en løsning som inneholder platina- og palladiumioner, og deretter gjennomgå en rekke operasjoner som tørking og reduksjon, og til slutt oppnå en platina- og palladiumkatalysator.Samutfellingsmetoden er at den negative bæreren og platina- og palladiumioner tilsettes reaksjonssystemet sammen, og platina- og palladiumionene felles ut på overflaten av den negative bæreren for å danne en platina- og palladiumkatalysator ved å kontrollere pH-verdien og temperatur på løsningen.Platinapalladiumkatalysatoren oppnådd ved denne metoden har egenskapene til høy aktivitet, høy selektivitet og høy stabilitet, noe som sikrer effektiviteten og sikkerheten til avgassbehandling.

Når vi bruker platina og palladium edelmetallkatalysatorer, bør vi ta hensyn til sikkerhetsspørsmål.Først av alt er det nødvendig å unngå farlige situasjoner som åpen ild, høy temperatur og statisk elektrisitet, noe som kan føre til forringelse av katalysatorytelsen og til og med fare.For det andre må katalysatoren kontrolleres og skiftes ut regelmessig for å sikre normal drift og oppnå den beste katalytiske effekten.


Innleggstid: 27. oktober 2023